Privacybeleid

Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Enertech AB 556060-2269 verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Enertech AB fungeert als de gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Contactgegevens: Enertech AB, Box 309, SE-341 34 Ljungby, Zweden, +46 (0)372 88 000. Wij streven ernaar uw privacy te beschermen en willen u informatie geven over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u en voor welk doel (waarom)?
 
Voor het bezoek aan huis. (Van toepassing op het formulier "Een bezoek aan huis boeken" op www.ctc.se)
Verwerking uitgevoerd
 • Overdracht van persoonsgegevens aan derden die contact met u opnemen voor verdere communicatie.
 • Opslaan
 • Registreren
 • Lezen
 • Verwijderen
 • Bijwerken
Categorieën van persoonsgegevens
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnumer
 • E-mailadres
Om contact met u op te nemen. (Van toepassing op het formulier "Neem contact met mij op" op www.ctc.se)
Verwerking uitgevoerd
 • Overdracht van persoonsgegevens aan derden die contact met u opnemen voor verdere communicatie.
 • Opslaan
 • Registreren
 • Read
 • Verwijderen
 • Bijwerken
Categorieën van persoonsgegevens
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Om een berekening van besparingen voor uw woning te maken. (Van toepassing op het formulier "Berekening van besparingen" op www.ctc.se)
Verwerking uitgevoerd
 • De gegevens worden gebruikt om een energieberekening te maken, die vervolgens wordt gebruikt om een offerte samen te stellen.
 • De gegevens, de energieberekening en de offerte worden doorgestuurd naar de geselecteerde installateur.
 • Opslaan
 • Registreren
 • Lezen
 • Verwijderen
 • Bijwerken
Categorieën van persoonsgegevens
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Informatie over uw woning
Rechtsgrond: Het verzamelen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u compleet te maken. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij bepaalde diensten niet uitvoeren.
Bewaartermijn: Totdat de dienst is voltooid.
 
Om uw productgarantie geldig te maken. (Van toepassing op de "Garantieregistratie" op www.ctc.se)
Verwerking uitgevoerd
 • Registratie van geïnstalleerd(e) product(en).
 • Openbaarmaking aan derden met betrekking tot gegevens over uw geïnstalleerd(e) product(en) en informatie over waar het product/de producten is/zijn geïnstalleerd.
 • Opslaan
 • Registreren
 • Lezen
 • Verwijderen
 • Bijwerken
Categorieën van persoonlijke informatie
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Serienummer van geïnstalleerd product
 • Woningaanduiding
Rechtsgrond: Het legitieme belang van Enertech houdt in dat wij de producten bij derden verzekeren, waardoor wij u een garantie op lange termijn kunnen aanbieden.
Bewaartermijn: Duur van de garantieperiode.
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Wij maken uw gegevens bekend aan derden, zoals installateurs en partners, zodat de door u aangevraagde diensten kunnen worden uitgevoerd. We maken ook informatie bekend aan verzekeringsmaatschappijen om de producten te kunnen verzekeren.
Uw rechten
In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om informatie aan te vragen over uw persoonsgegevens die worden verwerkt, en hebt u het recht om te verzoeken om de correctie van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om een beperking daarvan aan te vragen, en u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Onder bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm aan u worden verstrekt, en dat deze gegevens aan een andere gegevensverantwoordelijke worden overgedragen (gegevensportabiliteit).
 
Neem contact op met dpc@enertech.se om uw rechten uit te oefenen. Indien u niet tevreden bent met onze dienst, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit, in overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming.

Het privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24/05/2018.