Hoe milieuvriendelijk is uw warmtepomp?

Hoe milieuvriendelijk is uw warmtepomp?

De Zweedse regering heeft zich tot doel gesteld dat Zweden 's werelds eerste fossielvrije welvaartsland zal worden met een energiesysteem dat 100 procent op hernieuwbare energie is gebaseerd. Warmtepompen spelen een belangrijk rol bij het bereiken van dat doel. Deze aanpak is natuurlijk bijzonder goed in combinatie met zonnecellen. 

Het verwarmen van woningen en gebouwen in Zweden is verantwoordelijk voor 40 procent van alle energie die in Zweden wordt gebruikt. Noch de Zweedse industrie, noch al ons transport verbruikt zoveel energie als onze dagelijkse verwarming. 

Als u ervoor kiest uw huis te verwarmen met een warmtepomp, levert u een grote bijdrage aan het milieu. Warmtepompen zijn hernieuwbare energie net als wind- en zonne-energie.

Opgeslagen zonne-energie uit de natuur

Het basisprincipe achter een warmtepomp is dat deze zonne-energie gebruikt die overal om ons heen is opgeslagen — in de bodem, in rotsen, in water en in de lucht. Door een kleine hoeveelheid elektriciteit aan de warmtepomp te leveren, wordt de opgeslagen zonne-energie gebruikt voor de verwarming en het warme water van het huis.

Een standaard warmtepomp kan tot vijf keer meer energie genereren dan de geleverde elektriciteit. In vergelijking met directe elektrische verwarming kan de energiebesparing tot 80 procent oplopen. Dit betekent veel voor uw portemonnee — en voor ons milieu.

Met de snelle berekening van CTC kunt u eenvoudig berekenen hoeveel u kunt besparen door over te schakelen op een warmtepomp.

Slimmere producten

Moderne warmtepompen zijn stil en intelligent. Wanneer de warmtebehoefte lager is, wordt het vermogen verminderd en dit kan ook worden geregeld via een mobiele telefoon. Hierdoor wordt het energieverbruik nog beter geregeld en verminderd.

Voor degenen die zonnecellen aansluiten op hun warmtepomp, kan het huis in veel gevallen zonder extra elektriciteit worden verwarmd. De werking van de warmtepomp wordt verzorgd door de zonnecellen. Een volledig klimaatneutrale manier om uw verwarming te beheren.

Zweden kiezen voor hernieuwbare energie

Fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor de verwarming van huizen en gebouwen zijn een belangrijke oorzaak van milieuverontreiniging. Ze versterken niet alleen het broeikaseffect door de uitstoot van koolstofdioxide, maar verzuren ook de bodem en veroorzaken gezondheidsproblemen bij mens en dier als gevolg van zwaveldioxide en stikstofoxiden.

Nu Zweden echter steeds meer belangstelling heeft voor hernieuwbare energiebronnen zoals warmtepompen, zijn vooral olieketels uitgefaseerd. In 2017 hadden meer dan 1,2 miljoen eengezinswoningen in Zweden een warmtepomp.* Olieketels zullen binnenkort volledig uit de kleinehuzienmarkt verdwijnen.

Strenge milieuvereisten voor warmtepompen

Voor degenen die een warmtepomp kopen en milieuvriendelijk willen zijn, is het belangrijk om rekening te houden met de manier waarop de pomp wordt geproduceerd. De warmtepompen van CTC worden geproduceerd in Zweden, wat betekent dat tijdens het proces strenge Zweedse milieuvereisten gelden. Dit is iets dat de impact op het milieu verder vermindert.

Wilt u uw steentje bijdragen aan het milieu?

Neem contact op met uw lokale CTC-partner en boek een gratis bezoek aan huis. Zij kunnen u adviseren welke warmtepomp geschikt is voor uw huis.

Gepubliceerd: 2019-06-28