Download hier ons logo

Het logo moet beschouwd worden als een afbeelding en mag op geen enkele manier worden gewijzigd of vervormd. Er moet 5 mm vrije ruimte rond het logo zijn. Het logo mag alleen worden gebruikt voor de marketing van onze producten. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Marketing Manager van CTC, +46 372 88 000.