Welke types warmtepompen zijn er?

Welke types warmtepompen zijn er?

2018-11-06

Volgende types warmtepompen komen vaak voor bij ons:

Lucht/water

Deze warmtepompen maken gebruik van buitenlucht als onuitputtelijke warmtebron. Zelfs koude lucht bevat voldoende energie om het koelmiddel te laten verdampen. Bij dit type toestellen zijn geen grondboringen of graafwerken nodig.

Bodem/water - Horizontaal

Zonne-energie wordt opgeslagen in de grond. Door een leidingnet op vorstvrije diepte te plaatsen kunnen we die energie absorberen. Deze energie verdampt het koelmiddel in onze warmtepomp.

Bodem/water - Verticaal

Hoe dieper in de grond, hoe minder de temperatuur varieert. Boring kunnen tussen 50 tot 150m zijn, afhankelijk van het nodige vermogen en de geologische condities. Een collector buis gevuld met pekelwater wordt in het boorgat geplaatst.