Verbod op aardgas bij nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen

Verbod op aardgas bij nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen

2021-02-16

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering dat er bij aanvragen voor nieuwe grote verkavelingen, grote appartementsgebouwen en grote woningbouwprojecten, geen aardgasaansluiting meer mag gebruikt worden voor hoofdverwarming. Verwarmen via fossiele bronnen wordt hier niet alleen mee afgeraden, maar dit zorgt er ook voor dat hernieuwbare technologieën gepromoot worden. 

De meeste huishoudens verwarmen vandaag nog via gas- en stookolieketels. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet een groot aandeel daarvan in de volgende jaren overstappen naar groene warmte. Met de beslissing om vanaf 2021 in nieuwe grote projecten enkel nog hernieuwbare energiesystemen toe te laten waarvoor geen aardgasaansluiting nodig is, doet de Vlaamse Regering een eerste belangrijke stap in de juiste richting. Een ‘groot project’ wordt voorlopig gedefinieerd als een project met 25 wooneenheden, maar dit wordt vanaf 2022 verder gereduceerd tot 15 wooneenheden.
 
De hernieuwbare energiesystemen die in aanmerking komen voor de collectieve verwarming van meerdere woningen, niet-residentiële gebouwen of gebouweenheden zijn: collectieve elektrische warmtepompen, aansluitingen op een warmtenet waarvan de warmte minstens voor 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, biomassaketels, biomassakachels en gebouwgebonden kwalitatieve WKK-installaties op biomassa.

Deze hernieuwbare energiesystemen moeten minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor ruimteverwarming voorzien. Aardgas mag dus enkel ingezet worden om ‘bij te verwarmen’. In het rapport ‘Warmte in Vlaanderen’ (2020) van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) staat te lezen dat deze beslissing in 2030 zal zorgen voor een finale energiebesparing van 76 Gwh.

In 2021 gaat daarnaast ook het verbod op het plaatsen van stookolieketels in nieuwbouw en bij ingrijpende Energetische Renovatie van start. Stookolieketels mogen ook niet meer worden vervangen door een stookolieketel als er in de straat een aardgasnet aanwezig is. VEKA schat dat deze beslissing in 2030 voor een extra energiebesparing van 10GWh zal zorgen. Daarnaast daalde begin 2021 ook het maximale E-peil van E35 naar E30 en wordt BEN (Bijna Energie Neutraal) bouwen de norm voor residentiële nieuwbouw.

Al deze beslissingen samen maken de weg verder vrij voor de warmtepomp, die de laatste jaren sowieso al meer en meer zijn weg heeft gevonden in nieuwbouwprojecten. Een warmtepomp haalt zijn energie uit de omgeving en gebruikt dus maar een klein aandeel elektriciteit uit het net. Verder zorgt de mogelijkheid tot koelen ook voor extra comfort in de zomer.

Het Warmtepomp Platform acht dat de warmtepomp als cruciale technologie zijn positie binnen de energietransitie in Vlaanderen zal waarmaken.

Een afdrukbaar bestand van de hierboven vermelde informatie kan je hier downloaden.