Nieuwe retroactieve premie voor warmtepompen!

Nieuwe retroactieve premie voor warmtepompen!

2021-10-13

Het verlies van de terugdraaiende teller kwam hard aan. Er werd daarom een retroactieve investeringspremie goedgekeurd voor zonnepaneeleigenaars voor de geplaatste PV tussen 2006 en 2020. Mensen met een warmtepomp werden echter harder getroffen want de terugverdientijd werd voor hen berekend op basis van de terugdraaiende teller. Extra financiële compensatie was nodig en dus keurde de Vlaamse regering de nieuwe retroactieve investeringspremie goed op 10 september 2021.

Maar liefst 31.000 PV-eigenaars met een warmtepomp, die hun installatie voor 31 december 2020 lieten doen komen in aanmerking voor de premie, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. De premie betreft een vaste waarde van 1163 euro!
 
De voorwaarden?
 • De warmtepomp moet in dienst getreden zijn tussen 1 januari 2006 en 28 februari 2021.
 • Op dezelfde EAN moet voor 31 december 2020 een fotovoltaïsche installatie zijn geplaatst.
 • Slechts één warmtepomp per EAN komt in aanmerking.
 • De warmtepomp moet de hoofdverwarming van de gebouweenheid zijn. Dat wilt zeggen:
  • Aansluiting op centraal verwarmingssysteem voor ruimteverwarming, met water als warmte-transporterend fluïdum.
  • Warmtepomp met lucht staat in voor het grootste deel van de warmtevraag voor de ruimteverwarming van de gebouweenheid.
 • Op of bij de gebouweenheid waarvoor warmtepomp de hoofdverwarming vormt, is een PV-installatie met maximaal nominaal omvormervermogen van 10kVA aanwezig. Voorwaarden voor de PV installatie:
  • De PV-installatie is in dienst getreden in de periode tussen 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020.
  • De omvormer van de installatie injecteerde gedurende de laatste 12 maanden nog elektriciteit op het elektriciteitsdistributienet.
 • Door de netbeheerder werd op het toegangspunt, een digitale meter geplaatst.
 • De premie moet worden terugbetaald indien de warmtepomp geen vijf jaar meer operationeel blijft.

Opgelet!
 • De premie moet aangevraagd worden ten laatste 6 maanden na het plaatsen van de digitale meter en ten laatste op 31 december 2025. Heb je al een digitale meter? Vraag de premie aan vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022.
 • De plaatsing van de warmtepomp en indienstnamedatum moeten via 1 of meerdere van de volgende documenten gestaafd worden:
  • Keuringsattest van de warmtepomp
  • Eindfactuur van de plaatsing van de warmtepomp
  • EPB aangifte o Goedkeuring van de REG premie (bij netbeheerder)
  • Bewijs van belastingvermindering voor warmtepomp
  • Certificaat van grondboring bij een geothermische warmtepomp
  • De melding of aanvraag van omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een warmtepomp.