De CTC warmtepompen zijn Smart Grid-ready!

De CTC warmtepompen zijn Smart Grid-ready!

2021-01-28

Hoe je deze functie kan instellen…

Naar aanleiding van de beslissing van het Belgisch Grondwettelijk Hof om het voordeel van de terugdraaiende teller teniet te doen, ontvingen we bij CTC al heel wat vragen over de mogelijkheden om de investering in PV-panelen alsnog rendabel te maken door middel van het slim gebruik van een CTC-warmtepomp oplossing. 

CTC Warmtepompen zou zijn naam niet waardig zijn moest hierop geen antwoord geboden kunnen worden. Integendeel zelfs! Alle regelingen van CTC die uitgerust zijn met een aanraakscherm, zijn ook voorzien van een zogenaamde Smart Grid-functie.
Wat betekent 'Smart Grid' bij CTC?

In het geval van het gebruik van PV-panelen betekent dit dat de gebruiker van een CTC-oplossing,
bijvoorbeeld bij een overproductie door de PV-panelen, deze elektrische energie kan omzetten in
thermische energie, door het intelligente buffervat (EZ i250, EZ i255, EZ i350, EZ i360, GSi, EcoHeat
400, EZ i550, EZ i555) op een hogere temperatuur te brengen. Dit kan gezien worden als batterijfunctie
bij overproductie van de fotovoltaïsche panelen.
Hoe werkt het?

Door gebruik te maken van gesloten contacten kunnen verschillende temperatuursinstellingen
automatisch aangepast worden.

Deze contacten komen niet van CTC maar komen bijvoorbeeld van een energie-management
systeem (EMS) op de omvormer van de PV panelen. Het contact van de omvormer wordt
aangesloten op de gedefinieerde contacten (Smart A en Smart B). De contacten definiëren doe je
onder “installateur -> Definiëren -> Afstandsbediening”.

  
Procedure:
• Eerst krijgen Smart A en Smart B een aparte ingang toegewezen in het menu
“Installateur/Definieer/Definieer Afstandsbediening” (bv. Smart A = K25 en Smart B = K26)
• De activering wordt uitgevoerd op basis van de sluiting van de gekozen contacten op de
klemmenstrook (in dit geval respectievelijk contact K25 en K26).
• Als de contacten sluiten, zullen de waarden verhogen volgens de instellingen “slim laagprijs
en slim overcapaciteit”.

Met deze 2 contacten kan je eigenlijk 4 zaken doen:
• Modus lage prijs: (Smart A: Open, Smart B:Gesloten).
• Modus overcapaciteit: (Smart A: Gesloten, Smart B: Gesloten).
• Blokkeringsmodus: (Smart A: Gesloten, Smart B: Open)
• Normale prijs: (Smart A: Open, Smart B: Open)

Voor bijvoorbeeld de EcoZenith i550 / i555 kan ´je volgende zaken aanpassen:
• Temperatuur van de verwarmingskringen
• Temperatuur bovenste tank
• Temperatuur onderste tank
• Temperatuur zwembad
• Temperatuur passieve koeling (deze breng je uiteraard naar beneden dan)

Afhankelijk als je contact A sluit of als je contacten A en B sluit zal de instelling veranderen naar de
ingestelde waarde voor Slim laagprijs°C of Slim overcap °C. 

Heeft u nog vragen over deze en andere instellingen? Aarzel dan zeker niet om het CTC-team te
contacteren!

CTC Benelux, T. +32 (0)56 42 89 77

Een afdrukbaar bestand van alle hierboven vermelde informatie kan je hier downloaden.